info@superrovnepodlahy.cz
+420 774 034 008
PL
bez vad pojezdové plochy
bez výrazných náklonů
bez škod na vozíku
s odolným povrchem
s dlouhou životností
s maximální produktivitou

Provádíme návrhy, diagnostiku, měření místní i celkové rovinnosti, profilometrická měření, dozory při sanaci i zhotovení finálních povrchů v regálových skladech.

U regálových skladů se zakládací výškou nad 6 m, při použití VNA vozíků pro velmi úzké uličky či retraků, je nutností splnění požadavků definovaných VDMA směrnicí a dalšími souvisejícími normami. Proměření parametrů rovinnosti a odklonů od roviny ověřuje shodu s normovými či smluvními požadavky na podlahu. U povrchů s nedostatečnou rovinností dochází k výrazným náklonům vozíků, snížení produktivity skladu z důvodu omezení maximální provozní rychlosti vozíku, poškozování mechanismů a kol vozíků/retraků. U nekvalitních betonů, finálních vrstev podlah či nevhodných dilatačních prvků v uličce dochází vlivem velmi vysokého kontaktního napětí od tuhých kol vozíku k destrukci pojezdové stopy.

Z dlouhodobé praxe známe výhody/nevýhody funkčních systémů povrchů uliček vysokoregálového skladu (známe i systémy naprosto nevhodné pro toto specifické řešení). Dokážeme posoudit kompatibilitu finálních povrchů a dilatací pro uličky Vašich vysokoregálových skladů u novostaveb i rekonstrukcí.

Podlahové systémy pro vysokoregálové sklady

Požadavky na rovinnost průmyslových podlah: ČSN 74 4505, DIN 15 185, DIN 18 202, ASTM E1155, směrnice VDMA, TR34