info@superrovnepodlahy.cz
+420 774 034 008
PL
identifikace nerovností
návrh sanace či opatření
kontrola při zhotovení
pro maximální rychlosti
pro minimální náklony
pro maximální produktivitu
identifikace nerovností
návrh sanace či opatření
kontrola při zhotovení
pro maximální rychlosti
pro minimální náklony
pro maximální produktivitu

Metodikou a přístroji pro stanovení - provádíme detailní profilometrická měření povrchu průmyslových podlah pro stanovení místní rovinnosti, podélných, příčných vln i velmi krátkých vln v liniích a také odklonů podlah od roviny. Můžete znát profil Vaší podlahy na každém milimetru a dosáhnout vysoké produktivity skladu, zvýšit bezpečnost a komfort provozu, eliminovat vady podlahy i škody skladové mechanizace vznikající provozem na nevyhovující podlaze.

FPR 2000

Měření za využití poloautomatického profiloměru FPR 2000 se záznamem dat

FPR 100/200L

Měření za využití poloautomatického profiloměru FPR 100-200L bez záznamu dat