info@superrovnepodlahy.cz
+420 774 034 008
PL
bez abraze povrchu
bez olamování hran
bez škod na vozíku
s odolným povrchem
s dlouhou životností
s maximální produktivitou

Provádíme návrhy, diagnostiku, měření místní i celkové rovninnosti, profilometrická měření, dozory při sanaci i zhotovení finálních povrchů v průmyslových halách.

Pro dosažení vysoké produktivity skladu, bezpečnosti provozu, minimalizaci škod a nákladů na provoz skladovacích mechanismů je nutností dosáhnout vysoké místní rovinnosti povrchů podlah s minimálními výškovými nerovnostmi na spárách dilatačních celků. U nekvalitních betonů, finálních vrstev podlah či nevhodných dilatačních prvků v komunikacích skladu dochází vlivem velmi vysokého kontaktního napětí od tuhých kol vozíku k destrukci pojezdové stopy (výtluky, zlomy rohů, olamování hran). V případě volby nevhodného podlahového systému nebo užívání nekvalitně zhotoveného podlahového systému může docházet ke sprašování povrchu, nadměrné abrazi nášlapné vrstvy, chemické destrukci povrchu, delaminaci vrstev a mnoha dalším defektům, které mají negativní vliv na provoz skladu.

Provádíme mapování cementobetonových krytů přiléhajících k průmyslovým halám (rampy, nakládací plochy) v podélných liniích pro identifikaci nevyhovujících lokací pro účely zajištění podkladů k rozsahu sanace či následnému normovému ověření rovinnosti.

Z dlouhodobé praxe známe výhody/nevýhody funkčních systémů povrchů průmyslových podlah v různých typech skladu (známe i systémy naprosto nevhodné pro toto specifické řešení). Dokážeme posoudit kompatibilitu finálních povrchů a dilatací pro uličky Vašich skladů u novostaveb i rekonstrukcí.

Podlahové systémy pro průmyslové sklady