info@superrovnepodlahy.cz
+420 774 034 008
PL
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele
profi diagnostika konstrukce
návrh pro váš provoz na míru
dozor při výstavbě
ověření kvality díla
bez univerzálních řešení
bez nekvalitních návrhů
bez nekvality při výstavbě
maximum pro uživatele

Kdo jsme a čím se zabýváme?

Provádíme návrhy, diagnostiku, měření místní i celkové rovinnosti, profilometrická měření, dozory při sanaci i zhotovení finálních povrchů v průmyslových halách i vysokoregálových skladech. Všechny naše činnosti jsou řízeny a dozorovány experty Technického a zkušebního institutu Brno s odbornými znalostmi a unikátním zkušebním a testovacím vybavením pro zajištění laboratorních i staveništních testů.

Návrhy

Naše návrhy jsou založeny na více než dvacetileté znalosti podlahových systémů v laboratoři i v podmínkách těžkého provozního či chemického zatížení. Nejsme závislými distributory propagačních listů k produktům s marketingovými údaji. Dokážeme poradit s detaily provedení a technologickými postupy, prvky průmyslových podlah, smluvními a normovými požadavky na kvalitu díla. Zajišťujeme zkoušky parametrů podloží (statické i dynamické/novostavby i rekonstrukce) i statické výpočty existujících i návrhy nových drátkobetonových / železobetonových desek.

Diagnostika

Máme propracovanou metodiku a skupiny testovacích metod pro identifikaci vad betonů a finálních povrchů, výstupy inspekcí používáme pro návrhy sanací. Na základě Vašich specifických požadavků provozního a chemického zatížení dokážeme navrhnout odolné podlahové systémy pro novostavbu i rekonstrukci.

Měření

Disponujeme inovativními přístroji pro velmi přesné profilometrické mapování povrchů podlah v průmyslových halách a uličkách vysokoregálových skladů. Provádíme kontrolní měření pro ověření kvality provedení finálního povrchu podlah i mezioperační měření při zhotovování podlah podlahářskými firmami.

Dozory

Dozorujeme provádění úprav povrchu, sanace, betonáže, aplikace finálních vrstev. Navrhujeme kontrolní a zkušební mechanismy a provádíme zkoušky při jednotlivých fázích projektu.